Spawanie metodą MIG/MAG polega na zastosowaniu łuku elektrycznego. Wytwarza się on pomiędzy elektrodą topliwą a spawanym materiałem. Elektroda topliwa to po prostu drut podawany w sposób ciągły. Natomiast gaz osłonowy chroni łuk spawalniczy i jeziorko spawalnicze. Jakie wady i zalety ma technika spawania MIG/MAG oraz jakie metale można dzięki niej łączyć?

Spawarka MIG/MAG — zalety, wady i zastosowanie

Czym jest spawanie metodą MIG/MAG i jakie jest jej zastosowanie?

Wiele materiałów wymaga tego, aby łączyć je przy użyciu różnych technik spawalniczych z zastosowaniem odpowiednich gazów osłonowych. Spawanie MIG/MAG to metoda spawania wykorzystująca łuk elektryczny. Wytwarza się on między elektrodą topliwą a spawanym surowcem. Wiesz już, że elektroda topliwa to po prostu drut podawany w sposób ciągły.

W przypadku spawania MIG (Metal Inert Gas) gazem osłonowym jest gaz chemicznie obojętny — hel lub argon. Natomiast podczas spawania techniką MAG (Metal Active Gas) stosuje się gaz chemicznie aktywny — na przykład dwutlenek węgla.

Spawając MIG, możesz łączyć magnez, miedź, aluminium i inne metale nieżelazne, jak również ich stopy lub mieszanki. Metodę MAG wykorzystasz podczas spawania stali konstrukcyjnych niestopowych, wysokostopowych i niskostopowych. Technika MIG/MAG pozwala łączyć gazy aktywne z pasywnymi (na przykład dwutlenek węgla i argon) w różnych proporcjach.

Na czym polega spawanie MIG/MAG?

Spawanie MIG/MAG polega na tym, że półautomat spawalniczy, czyli migomat wydziela gaz osłonowy i podaje drut spawalniczy do jeziorka spawalniczego. Kiedy spawasz migomatem, masz pełną kontrolę parametrów takich jak:

  • prędkość podawania drutu,
  • napięcie i natężenie prądu spawania,
  • częstotliwość prądu spawania lub długość impulsu.

Spawanie MIG/MAG jest obecnie najczęściej stosowaną metodą spawalniczą. Obejmuje ona około 65% wszystkich przemysłowych łukowych metod spawania.

Jak wygląda proces spawania MIG/MAG?

Podczas spawania metodą MIG/MAG z uchwytu spawalniczego wysuwa się drut spawalniczy. Stapia się ono w łuku elektrycznym. Stopiony drut miesza się ze stopionym materiałem spawalniczym. W ten sposób powstaje jeziorko spawalnicze. Kiedy łuk elektryczny oddala się, jeziorko spawalnicze krzepnie, tworząc trwałe złącze. Uchwyt spawalniczy i jego dysza cały czas doprowadzają gaz osłonowy. To właśnie ów gaz chroni roztopiony metal przed czynnikami atmosferycznymi, jednocześnie chłodząc uchwyt. Przewód prądowy, który wychodzi z półautomatu spawalniczego, doprowadza napięcie do drutu spawalniczego. Przekazuje je za pomocą miedzianej końcówki prądowej.

Spawanie MIG/MAG — zalety i wady

Spawanie metodą MIG/MAG ma sporo zalet. Przede wszystkim jest to uniwersalna technika, która umożliwia spawanie wielu metali i ich stopów w różnych pozycjach. Trudno także nie wymienić wysokiej wydajności spawania MIG/MAG — jest ona o wiele większa niż w przypadku elektrody otulonej. Do zalet zaliczymy także niski koszt materiałów spawalniczych (jest on niższy o 20% w porównaniu do spawania elektrodami otulonymi). Wreszcie spawając migomatem, uzyskujesz wysoką jakość spoiny. Istnieje także możliwość zmechanizowania i zautomatyzowania procesu spawania MIG/MAG, dzięki czemu metoda ta staje się jeszcze łatwiejsza. Czy zatem spawanie półautomatem spawalniczym jest pozbawione wad? Niekoniecznie. Jakość spoiny zależy w dużej mierze od Twoich umiejętności. Kupno urządzenia wiąże się z dość wysokimi kosztami (przy założeniu, że zainwestujesz w sprzęt dobrej klasy). Powstała spoina może być porowata z tendencją do przyklejania się.

Jak widzisz, wady spawania metodą MIG/MAG wynikają głównie z niedostatecznej wiedzy i nieumiejętnego spawania. Doświadczony spawacz, wykorzystując migomat, jest w stanie uzyskać dobrą jakość spoiny i ograniczyć do minimum koszty procesu spawalniczego.

Sprawdź naszą ofertę na stronie: https://migomat.com.pl/migomat-spawarki-mig-mag