Filii nr 1 przy ulicy Jana Pawła II 59 zaprasza 22 lutego o godzinie 13.00  na kolejne spotkanie z gwarą śląską. Wydarzenie związane jest z Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego, który przypada 21 lutego. To wyjątkowe spotkanie poprowadzi Pani Helena Leśniowska. Zapraszamy! 

"Chrońmy gwarę, by nie zagubić naszej tożsamości kulturowej. Co zostało z tego, co zrobili pradziadowie, rodzice, ile zachowaliśmy zwyczajów, tradycji? Ile z tego bogactwa przekazaliśmy swoim dzieciom?"

Zapisy przyjmowane są osobiście w Filii nr 1 lub telefonicznie: 32 767 59 74.
Wstęp wolny!

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego został ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku. Ustanowiono go, aby podkreślić różnorodność językową i kulturową świata,
a także zwrócić uwagę na języki zagrożone i ginące, które stanowią 43% wszystkich aktualnie używanych.