Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych jest znakomitą okazją, by złożyć serdeczne życzenia wszystkim mierzącym się z różnego rodzaju dysfunkcjami. To także czas, by uświadomić sobie, jak ważna jest integracja tej grupy z resztą społeczeństwa.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony został 3 grudnia 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Obchodzony jest odtąd, by przybliżyć społeczeństwu zagadnienia związane z problemami osób niepełnosprawnych. To także sposobność, by integrować tę grupę ze społeczeństwem i pobudzać dyskusję na temat barier architektonicznych występujących w miastach i mających negatywny wpływ na poruszanie się po nich. W 2012 r. Polska ratyfikowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Jej przesłanie – pełne, aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności, na równi z innymi osobami – powinno być przypomniane szczególnie w tym dniu.

Wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom, przyjaciołom, opiekunom oraz osobom, które swoimi codziennymi działaniami wspierają osoby niepełnosprawne pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia pomyślności, odwagi i konsekwencji w dążeniu do zwiększenia niezależności i poprawy jakości ich życia. Niech szczęście, pogoda ducha, a także – przede wszystkim – zdrowie, które są wartościami szczególnie dziś istotnymi, towarzyszą Państwu każdego dnia. Życzymy też niezłomnej wiary w to, że niepełnosprawność nie stanowi przeszkody w dążeniu do realizacji ludzkich pragnień i marzeń oraz abyście nie tracili wiary we własne możliwości. Życzymy także, aby dzisiejszy dzień był dla Państwa wyjątkowy, a każdy następny przynosił radość i nowe pokłady sił, potrzebne do pokonywania trudności dnia codziennego.

Tomasz Wesołowski Sława Umińska-Duraj
Przewodniczący Rady Miasta Prezydent Miasta
Piekary Śląskie Piekary Śląskie