III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

1 września rozpoczęło się głosowanie w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego i potrwa do 19 września 2021 r. Może w nim wziąć udział każdy mieszkaniec województwa. Na liście zadań znalazło się 11 zadań z podregionu P5 obejmującego Piekary Śląskie. W ogólnowojewódzkiej puli Eko można oddać swój głos na projekt: “Rewitalizacja parku szpitalnego przy Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich”.

Rewitalizacja parku szpitalnego przy Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – MBO-0045/W/21

Przedmiotem zadania jest rewitalizacja parku szpitalnego znajdującego się na terenie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich i tym samym przygotowanie odpowiednich warunków do rekonwalescencji dla pacjentów placówki. Założeniem projektu jest stworzenie miejsca do obcowania z naturą, miejsca izolacji, wyciszenia i odpoczynku dla pacjentów, ich opiekunów, osób odwiedzających oraz towarzyszących. Planowany szeroki zakres prac tj. nowe nasadzenia drzew i krzewów, wymiana i doposażenie w elementy małej architektury, założenie łąki kwiatowej, montaż tablic informacyjnych prezentujących historię szpitala, a także dostosowanie terenu do użytkowania przez osoby niepełnosprawne przyczyni się do poprawy atrakcyjności, użyteczności oraz bezpieczeństwa parku i pozwoli na wyeksponowanie w pełni jego walorów.

W puli REGIO z podregionu P5 obejmującego Piekary Śląskie jest łącznie 11 zadań, wśród nich trzy bezpośrednio dotyczące Piekar Śląskich:

  • POMYŚL O ZDROWIU – SPŁYW RZEKĄ BRYNICĄ – MBO-0228/P5/21
  • Dziś wszyscy jesteśmy szczypiornistami bo za chwilę MUNDIAL mamy. Otwarte Mistrzostwa o Puchar Podregionu w Piłce Ręcznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z elementami szkolenia – MBO-0122/P5/21
  • Wyginam śmiało ciało i umysł ćwiczę też – zajęcia z robotyki, programowania i jogi dla mieszkańców w Siemianowicach Śląskich i Piekarach Śląskich – MBO-0041/P5/21

Głosowanie odbywa się elektronicznie na stronie: III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

4 kroki, które należy wykonać, by zagłosować na wybrane zadania:

  • KROK 1 – wybierz zadania, przydzielając im odpowiednią liczbę punktów (od 1 do 3 punktów na zadania w puli EKO oraz od 1 do 3 punktów na zadania z puli REGIO z dowolnych 7 podregionów). Jeżeli zmieniłeś zdanie i chcesz inaczej przyznać głosy – kliknij ponownie w zaznaczoną punktację. Możesz też kliknąć ANULUJ WYBÓR na dole strony – wówczas zostaną usunięte wszystkie zaznaczenia. Uwaga – punkty przyznajemy podczas jednej sesji dla zadań w puli EKO i REGIO.
  • KROK 2 – uwierzytelnij się, podając swoje dane (numer telefonu, imię i nazwisko, numer PESEL, imię matki). Dane te posłużą do weryfikacji poprawności głosowania. Na wskazany numer telefonu przesłany zostanie kod weryfikujący. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w panelu do głosowania.
  • KROK 3 – potwierdź swój wybór, klikając WYŚLIJ
  • KROK 4 – zatwierdź oddawane punkty, wpisując kod, który otrzymasz smsem na wskazany numer telefonu, a następnie kliknij ZATWIERDŹ.

W III edycji MBO do rozdysponowania jest 10 mln złotych, w tym 5 mln na ogólnowojewódzkie zadania w puli EKO – o głosy mieszkańców będzie walczyć 28 zadań oraz 5 mln zł na zadania w puli REGIO – do rozdysponowania w 7 podregionach. Limity kwot przeznaczonych na poszczególne podregiony zamieszczono na stronie MBO.

Wyniki głosowania poznamy jeszcze we wrześniu.