Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

IX sesja Młodzieżowej Rady Miasta

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta zwołała IX sesję Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie na dzień 13 września br. o godz. 16.00 – ostatnia w kadencji 2020/2021. Posiedzenie odbędzie się w auli Akademickiego Zespołu Szkół w Piekarach Śląskich przy ulicy Gimnazjalnej 24.

Porządek obrad sesji przewiduje podsumowanie działań w kadencji 2020/2021.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przywitanie.
2. Przyjęcie protokołu nr 8/21 VIII sesji Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie.
3. Podsumowanie działań w kadencji 2020/2021.
4. Podziękowania.
5. Sprawy bieżące.
6. Zakończenie sesji.