ZTM ogłasza przetarg na obsługę sieci

Zarząd Transportu Metropolitalnego – największy organizator transportu publicznego w Polsce – ogłasza przetarg na obsługę sieci komunikacyjnej na 8 lat i poszukuje partnerów do budowania zrównoważonego transportu zbiorowego w regionie. Skala projektu obejmuje 166 milionów wozokilometrów i ponad 300 autobusów.

Przetarg pozytywnie wpłynie na kształt zrównoważonych miast i transportu zbiorowego w regionie oraz podniesie komfort podróżowania

Strategia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ukierunkowana jest na spójność, zarówno pod względem przestrzennym, społecznym, jak i gospodarczym. Misją ZTM jest tworzenie przyjaznych, bezpiecznych, nowoczesnych oraz ekologicznych miast. W tym kierunku zmierzają wszystkie podejmowane działania. Transport zbiorowy odgrywa kluczowe znaczenie w tym procesie. Wszystko to na rzecz podnoszenia rangi naszego regionu i w trosce o jakość życia prawie 2,5 mln mieszkańców. Dlatego ogłoszony przetarg na obsługę sieci transportowej jest otwarciem nowego etapu i stanowi część procesu budowania zrównoważonych miast.

Postępowanie ustandaryzuje wiele kwestii istotnych dla pasażerów. Wśród tych są m.in. wymagania względem pojazdów. Uwzględniono zapisy dotyczące m.in. roku produkcji, normy spalin, a także wyposażenia – chodzi m.in. o klimatyzację, ogrzewanie, ładowarki USB, dostęp do WiFi, monitoring i blokadę alkoholową kierującego. Standaryzacja obejmie także wygląd zewnętrzny i wewnętrzny pojazdów, w tym kolory i tzw. System Informacji Pasażerskiej.

Zaplanowano ewolucyjne wdrażanie tych zmian. Standardy będą podnoszone stopniowo. Wraz z upływem czasu oczekiwania względem przewoźników będą coraz wyższe. Oznacza to, że jakość świadczonych przez ZTM usług będzie systematycznie rosnąć. Uwzględniono potrzeby różnych grup pasażerów – m.in. osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej mobilności. Dostępne będą podnośniki lub rampy najazdowe. W pojazdach standardem będzie podłoga antypoślizgowa.

Zarząd Transportu Metropolitalnego jest jednostką budżetową Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i największym organizatorem transportu zbiorowego w Polsce. Działa na obszarze 56 miast i gmin, obsługując prawie 7 000 przystanków. Codziennie na drogach pojawia się ponad 1500 pojazdów – autobusów, tramwajów i trolejbusów, które realizują przewozy na sieci komunikacji miejskiej składającej się z ok. 450 linii, pokonujących 100 milionów kilometrów rocznie.