Wczoraj na terenie całego kraju prowadzone były działania pn. „Kaskadowy pomiar prędkości”. W akcji udział wzięli również mundurowi z piekarskiej drogówki, którzy sprawdzali z jaką prędkością poruszają się pojazdy na miejscowych drogach. W wyniku całodniowych działań ujawnionych zostało 65 wykroczeń oraz zatrzymano jedno prawo jazdy.

Kaskadowe pomiary prędkości prowadzone są na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przez patrole ustawione kolejno po sobie na określonym, często krótkim odcinku drogi. Ich celem jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości. Jak pokazują analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego, nadmierna prędkość jest jedną z najczęstszych przyczyn powstawania zdarzeń drogowych. Zaplanowane działania mają m.in. charakter prewencyjny. Jednak kierujący, którzy nie stosują się do ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy dozwoloną prędkość rażąco przekraczają, muszą liczyć się z konsekwencjami. Podczas wczorajszych działań policjanci z piekarskiej drogówki skontrolowali 74 uczestników ruchu, z czego aż 70 przekroczyło dopuszczalną pręskość. Policjanci podczas rozmowy z kierowcami zwracali im uwagę na właściwe zachowanie na drodze, co pozwoli zwiększyć poziom bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. 

  • Umundurowany policjant kontrolujący prędkość pojazdów
  • Umundurowany policjant zatrzymujący do kontroli pojazd osobowy.
  • Umundurowani policjanci siedzący w radiowozie, obok stoi mężczyzna, który uiszcza mandat za pomocą karty bankomatowej.