Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

Dziś, 2 kwietnia przypada 16. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II – Papieża Polaka, który w sposób szczególny związany był z Piekarami. Kwiaty pod pomnikiem znajdującym się na Kalwaryjskim Wzgórzu złożyła Sława Umińska-Duraj, Prezydent Piekar Śląskich oraz Tomasz Wesołowski, Przewodniczący Rady Miasta.

Warto przypomnieć, że w 1994 roku, Jan Paweł II uczynił jeden z nielicznych wyjątków i zgodził się na przyjęcie honorowego obywatelstwa naszego miasta. Jako biskup, metropolita krakowski, a także kardynał pielgrzymował do Piekar Śląskich, biorąc udział w majowych pielgrzymkach do Matki Boskiej Piekarskiej.

W archiwach Izby Regionalnej działającej w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Teodora Heneczka znajdują się fotografie upamiętniające między innymi pielgrzymkę kardynała Karola Wojtyły do Piekar Śląskich z 1965 roku czy wizytę, jaką złożył Papieżowi Janowi Pawłowi II ks. Jerzy Wostal w 1979 roku.

Papież Polak corocznie przesyłał w ostatnią niedzielę maja telegram odczytywany z Kalwaryjskiego Wzgórza. W trakcie swojej pielgrzymki do Ojczyzny w roku 1983 roku, nadał Matce Boskiej Piekarskiej tytuł Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, czyniąc ją patronką Śląska i ludzi ciężkiej pracy.