Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

Piekary Śląskie otrzymały kolejne środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.000.000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 przy ul. Bytomskiej 152. Zadanie obejmuje kompleksową modernizację wraz z ociepleniem.

Zakres robót obejmuje także instalację elektryczną i sanitarną. Planowana jest również całościowa przebudowa budynku i dostosowanie pomieszczeń wraz z ich układem do współczesnych potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury. Po przeprowadzeniu remontu wnętrz, będzie możliwe prowadzenie zająć o charakterze artystycznym, sportowym oraz językowym dla dzieci i młodzieży. Planowane jest też przywrócenia pierwotnego stanu budynku, z uwypukleniem dawnych walorów architektonicznych. Planowany czas realizacji to luty – grudzień 2022 r.

Pozyskanie środków nie byłoby możliwe bez wsparcia senator Doroty Tobiszowskiej. Warto też podkreślić świetną współpracę i zrozumienie między senator Tobiszowską, a Prezydent Piekar Śląskich Sławą Umińską-Duraj. Pani senator była też jedynym parlamentarzystą, zainteresowanym sprawą problemów piekarskiego szpitala.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19.