Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o. pozyskało w czerwcu środki pieniężne na potrzeby walki z koronawirusem. W ramach dotacji pochodzącej z budżetu Województwa Śląskiego zakupiono ambulans, a także dokonano niezbędnych prac na rzecz dostosowania budynku szpitala na potrzeby walki z koronawirusem.

Środki pieniężne, pozyskane w ramach dotacji przyznanej przez Zarząd Województwa Śląskie, przeznaczone zostały na dofinansowanie inwestycji pod nazwą “Prace modernizacyjne niezbędne do przystosowania drugiego piętra budynku nr 3 Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich na potrzeby oddziału obserwacyjno-kwarantannowego oraz przystosowania części poszczególnych oddziałów Szpitala w celu zapobiegania, zwalczania i przeciwdziałania COVID-19 wraz z zakupem sprzętu oraz ambulansu”.

Opisywane zadania opiewają na łączną wartość prawie 840 000 złotych. Dotacja z budżetu Województwa wynosiła 672.000 zł, a pozostała część – 168.000 złotych – z budżetu Gminy Piekary Śląskie. Oznacza to, że finansowanie bazowało w 80% ze środków zewnętrznych.

W ramach realizowanego zadania zakupiono bramkę z termometrem do bezdotykowego pomiaru temperatury oraz bramkę do dezynfekcji. W dalszej kolejności wykonane były prace modernizacyjne, a w zakupionej karetce umieszczono m.in. centralną instalację tlenową niezbędną w przypadku leczenia osób z niewydolnością oddechową.