Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

Stowarzyszenie “Dogma” wydało poradnik prawny dotyczący zaspakajania potrzeb w świetle polskiego prawa. W publikacji opisano wiele kwestii, które mogą okazać się przydatne na co dzień.

Poradnik “Zaspakajanie potrzeb rodziny w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego” jest kolejną publikacją wydaną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA. Opisano w nim zagadnienia związane między innymi z obowiązkami osób pozostających w małżeństwie czy wydatkami ponoszonymi przez osoby nie będące w formalnym związku.

Wszystkie one opatrzone zostały przykładami, dzięki którym można łatwiej zrozumieć opisywane zagadnienie. Publikacja dostępna jest w postaci pliku *.pdf dostępnego pod niniejszym tekstem.