Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

1 kwietnia weszły w życie nowe przepisy związane z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce. Nowe zasady dotyczą m.in. przemieszczenia się, korzystania z dostępnych do tej pory publicznych przestrzeni rekreacyjnych, a także funkcjonowania punktów handlowych i pocztowych. W związku z obecną sytuacją, a także w trosce o wspólne dobro, policjanci podejmują kolejne działania. Każdy, kto nie przestrzega przepisów i pomimo panującej sytuacji łamie zakazy musi liczyć się z mandatem karnym do 500 zł, a w rażących przypadkach skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu.

Walka z pandemią spowodowała ograniczenia, które uległy zaostrzeniu. Jednym z powodów, były zdarzające się niepoprawne zachowania głównie ludzi młodych, którzy, korzystając z ładnej pogody, spotykali się w większych grupach. Zaostrzone ograniczenia dotyczą m.in. przemieszczania się i możliwości korzystania z przestrzeni publicznej. Każda osoba do 18 roku życia może wyjść z domu tylko pod opieką dorosłego opiekuna. Parki i bulwary zostają zamknięte. Nie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Piekarscy policjanci, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, nieustannie patrolują ulice. Z głośników radiowozów apelują o pozostanie w domach. Przestrzegamy, że wobec łamiących przepisy wyciągnięte zostaną konsekwencje. Niestety dotychczasowe apele płynące z każdej strony, nie przemawiają do wszystkich.

Na zdjęciu radiowóz oraz w tle policjant kontrolujący miejsce publiczne

Na zdjęciu policjanci kontrolujący miejsca gdzie mogą grupować się osoby

Na zdjęciu policjanci kontrolujący miejsca gdzie mogą grupować się osoby

Na zdjęciu radiowóz oraz w tle policjant kontrolujący miejsce publiczne

Na zdjęciu policjanci kontrolujący miejsca gdzie mogą grupować się osoby

Na zdjęciu policjanci kontrolujący miejsca gdzie mogą grupować się osoby