Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5e ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o odpadach, marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru BDO na wniosek m.in. wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów, którzy uzyskali pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Miejscowy Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami pragnie poinformować, iż opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 2531).

Treść ww. rozporządzenia dostępna jest pod linkiem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2531/D2019000253101.pdf