Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków i Fortyfikacji Pro Fortalicium świętowało, jak co roku, wigilię. W uroczystości tej udział wzięła Prezydent Piekar Śląskich Sława Umińska-Duraj wraz z przedstawicielami władz Bytomia.

Członkowie Stowarzyszenia Pro Fortalicium wraz z zaprzyjaźnionymi grupami rekonstrukcyjnymi oraz miłośnikami historii i rekonstrukcji, a także Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sławą Umińską-Duraj oraz władzami Bytomia spotkali się w siedzibie ProFort Centrum w Bytomiu-Miechowicach na corocznym spotkaniu świąteczno-opłatkowym.

W spotkaniu zorganizowanym w siedzibie ProFort Centrum wzięli udział między innymi innymi prezydent Mariusz Wołosz oraz jego zastępca Waldemar Gawron. Zebrani, na czele z Prezydent Piekar Śląskich Sławą Umińską-Duraj odebrali z rąk prezesa Stowarzyszenia Pro Fortalicium, Dariusza Pietruchy pamiątkowe medale, na których upamiętniony został schron na Wzgórzu 304,7 w Dąbrówce Wielkiej. To wyraz uznania i podziękowania za życzliwość, pomoc i wsparcie w działaniach Stowarzyszenia Pro Fortalicium.