Wolontariusze zaangażowani w realizację wielkiego dzieła, którym jest Szlachetna Paczka, uczcili – w ramach Weekendu Cudów – swoje działania. Nie brakowało podziękowań i występów artystycznych.

Wolontariusze Szlachetnej Paczki zaangażowani w pomoc piekarskim rodzinom spotkali się dzisiaj w budynku Akademickiego Zespołu Szkół przy ulicy Gimnazjalnej 24, by wspólnie spędzić czas i podziękować wszystkim, którzy brali udział we współtworzeniu tego wielkiego, charytatywnego dzieła. -Do projektu Szlachetna Paczka w Piekarach Śląskich zgłoszonych zostało 70 rodzin. Nieśliśmy pomoc 30 rodzinom, dla których znaleźli się darczyńcy – mówi Adriana Bożek – lider akcji charytatywnej na terenie miasta. -W Piekarach Śląskich nie brakuje osób, które zaangażowały się w Szlachetną Paczkę. To cieszy, że piekarzanie chcą nieść pomoc potrzebującym – mówi I Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Krzysztof Turzański, który wziął udział w dzisiejszej uroczystości i odebrał podziękowanie dla Urzędu Miasta Piekary Śląskie za zaangażowanie w działania charytatywne. Wyrazy podziękowania i symboliczny dyplom odebrał także, w imieniu swoim i Obywatelskiego Klubu Radnych, radny Łukasz Ściebiorowski.

Przypomnijmy, że w 2019 roku zorganizowana została 19. z kolei edycja akcji charytatywnej Szlachetna Paczka.