Dzisiaj, 28 listopada, w Ośrodku Kultury “Andaluzja” odbędzie się XVI sesja Rady Miasta Piekary Śląskie. W jej obradach uczestniczyć mogą wszystkie zainteresowane osoby.

XVI sesja Rady Miasta Piekary Śląskie odbędzie się dzisiaj, 28 listopada, w Ośrodku Kultury “Andaluzja” o godzinie 10.00.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o zmianie na stanowisku Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich.
4. Wręczenie stypendium Rady Miasta i Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia uczniów-mieszkańców Piekar Śląskich.
5. Wystąpienie Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał – wykaz w załączeniu.
7. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
9. Przyjęcie protokołu XV sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 października 2019 r.
10. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
11. Zamknięcie obrad.

Szczegółowy wykaz projektów uchwał do rozpatrzenia podczas XVI sesji Rady Miasta Piekary Śląskie znajduje się pod tym adresem. Przypominamy, iż w sesjach Rady Miasta uczestniczyć mogą wszystkie zainteresowane osoby. Jednocześnie informujemy, że transmisję wideo z dzisiejszych, jak i z poprzednich obrad zobaczyć można TUTAJ.