W filii Miejskiego Domu Kultury w Kozłowej Górze odbyło się spotkanie dotyczące przebiegu trasy ekspresowej S11 na terenie Piekar Śląskich.

We wtorek, 5 listopada, zorganizowane zostało spotkanie informacyjne w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S11. Wzięli w nim udział przedstawiciele projektanta – Biura Projektowo-Konsultingowego Complex Projekt oraz inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W trakcie prezentacji omówiono zarówno różne warianty węzła drogowego, jak i ogólny przebieg trasy.