Urząd Statystyczny w Katowicach informuje, że na terenie województwa śląskiego prowadzone są badania ankietowe w ramach EHIS – Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia.

Badanie Urzędu Statystycznego w Katowicach realizowane w dniach 16 września – 31 grudnia prowadzone jest przez ankieterów – pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach.

W związku z opisywanym zadaniem Urząd Statystyczny w Katowicach podaje do wiadomości, że czynności wykonywane przez reprezentantów US polegają na badaniu ankietowym polegającym na technice – jak czytamy w komunikacie – bezpośredniego wywiadu. Każdy ankieter posiada, o czym warto pamiętać, legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzania badań ankietowych.

Jak potwierdzić tożsamość ankietera działającego na terenie województwa śląskiego? Dzwoniąc pod numery telefonów 32 77 91 291 lub 695 255 244.

Szczegóły dotyczące prowadzonego obecnie działania opisano na plakacie, który prezentujemy poniżej: