Na podstawie §2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2018r., poz. 117) Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

Wnioski przyjmowane będą w dniach od 16.10.2019r. do 18.10.2019r. w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wnioski:
1. w formie papierowej
(podpisane przez osobę/y upoważnioną/e) należy składać w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP Piekary Śląskie – stanowisko nr 10.

2. w formie elektronicznej (podpisane podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad określonych w przepisach dotyczących podpisu elektronicznego, lub podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) należy wysłać za pomocą systemu ePUAP (www.epuap.pl) na adres skrzynki podawczej “/puppiekary/SkrytkaESP” (z katalogu spraw wybieramy pozycję “Pismo ogólne do podmiotu publicznego” adresując wniosek wraz z załącznikami na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich).

Wnioski złożone w jakikolwiek inny sposób niż określony w niniejszym komunikacie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

ZASADY I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁAŃ NA RZECZ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY – KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI UMIESZCZONY JEST W ZAKŁADCE DOKUMENTY DO POBRANIA.


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.