Piekarskie Centrum Medyczne prowadzi zapisy na bezpłatne badania profilaktyczne mające na celu sprawdzenie jelita grubego pod kątem potencjalnego zagrożenia związanego z chorobą nowotworową.

Bezpłatne badania profilaktyczne jelita grubego, które zorganizowane zostaną przez Piekarskie Centrum Medyczne skierowane są do osób znajdujących się w dwóch grupach wiekowych (50-65 lat i 40-49 lat), które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego.

Zapisy na bezpłatne badania prowadzone są pod numerem telefonu 32 393-81-37 w godzinach 8:00-14:00 lub osobiście poprzez kontakt z Pracownią Endoskopową Piekarskiego Centrum Medycznego.

Badania prowadzone będą od października 2019 do grudnia 2021 roku w Pracowni Endoskopowej w Piekarskim Centrum Medycznym.

Fot. pixabay