Już w najbliższą niedzielę, 18 sierpnia, odbędzie się coroczna Pielgrzymka Stanowa Kobiet i Dziewcząt do Matki Bożej Piekarskiej. Tego dnia na ulicach naszego miasta wystąpią utrudnienia w ruchu.

W niedzielę na terenie miasta nastąpi zmiana organizacji ruchu drogowego. Ustalono bowiem wprowadzenie zakazu poruszania się pojazdów na ul. Bytomskiej (poza samochodami uprzywilejowanymi) od skrzyżowania z ul. Gen. Ziętka do skrzyżowania z ul. Papieża Jana Pawła II w godzinach od 7:00 do 18:30.

Zakaz handlu, wzorem lat ubiegłych, obowiązywał będzie przy ul. Bytomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pod Lipami do skrzyżowania z ul. Gen. Ziętka. Umieszczone zostaną tabliczki informujące o odholowywaniu pojazdów z ulicy Gen. Ziętka od skrzyżowania z ul. Bytomską do ul. Papieża Jana Pawła II. oraz dot. działalności handlowej przy ul. Bytomskiej: „HANDEL WYŁĄCZNIE DLA POSIADACZY ZEZWOLEŃ URZĘDU MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE” (zostaną umieszczone po obydwu stronach ulicy, na krańcach strefy handlu oraz na skrzyżowaniu z ulicą Piłsudskiego).

Parkowanie pojazdów możliwe będzie w następujących miejscach:

– ul. Chopina (strona prawa, jadąc od ul. Pod Lipami) – autokary,
– ul. K. Miarki, parking za Centrum Handlowym – autokary
(Wydział Zarządzania Kryzysowego uzgodnił z HBK 5 Spółka z o.o. Projekt Piekary Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 19/3, 00-496 Warszawa – Właścicielem Centrum Handlowego zlokalizowanego w Piekarach Śląskich umożliwienie parkowania autokarów pielgrzymów na parkingu za Centrum).

POGOTOWIE RATUNKOWE

Podczas pielgrzymki, zabezpieczone zostaną dwa ambulanse pogotowia ze Szpitala Miejskiego p.w. Św. Łukasza (jeden ambulans z lekarzem oraz ratownikiem medycznym oraz jeden ambulans z dwoma ratownikami medycznym). Karetki pogotowia ratunkowego zaparkowane będą, jak co roku: na ul. Popiełuszki 17, przy budynku Hotelu „Pałac Wiśniewski” oraz na skrzyżowaniu ulic Bytomskiej i Kalwaryjskiej.

Ponadto o bezpieczeństwo medyczne pielgrzymów dbać na Wzgórzu będą Ratownicy Maltańscy, a Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe stacjonować będzie, jak zwykle, w swej siedzibie przy ul. K. Miarki.


1000 Znaków do wykorzystania