Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

W poniższym artykule zawarty jest list Sekretarza Stanu MSWiA Jarosława Zielińskiego skierowany do druhen i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych.

1__72

2__72