Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

Biznes na zasadach franczyzy: co warto o tym wiedzieć?

Prowadzenie własnego biznesu w oparciu o zasady franczyzy to bez wątpienia jeden z najciekawszych a zarazem najbardziej bezpiecznych oraz najbardziej opłacalnych modeli działalności ekonomicznej. Franczyza udostępnia bowiem cały szereg możliwości, które w odniesieniu do innych, standardowych form prowadzenia własnej działalności gospodarczej, są niejako z definicji niedostępne.

Co więcej, różnego rodzaju dane sondażowe oraz statystyczne w sposób jednoznaczny dowodzą, że franczyza pod wieloma względami premiuje korzystających z niej przedsiębiorców, co przejawia się chociażby znacznie niższą liczba upadłości.

Jednak pomimo tych faktów można z dużą dozą pewności stwierdzić, że prowadzenie biznesu na zasadach franczyzy nadal jest przez polskich przedsiębiorców traktowane raczej po macoszemu. Jakie są najważniejsze przyczyny tego stanu rzeczy i dlaczego właściwie warto korzystać z możliwości, jakie daje franczyza? Postarajmy się odpowiedzieć na te pytania.

Biznes na zasadach franczyzy: co warto o tym wiedzieć?

Eksperci są zgodni co do tego, że najważniejszą zaletą prowadzenia własnego biznesu na zasadach franczyzy jest znacząco ułatwiony dostęp do klientów. Działając według franczyzy przedsiębiorca korzysta bowiem z marki oraz szyldu innej, znacznie bardziej znanej firmy. W ten sposób, już na starcie można korzystać z wypracowanej przez franczyzodawcę renomy, co z jednej strony umożliwia znacznie szybsze osiąganie zysku, a z drugiej pozwala znacząco zmniejszyć początkowe koszty związane z promocją swojej firmy.

To jednak jeszcze nie wszystko. Franczyza, o ile przynosi odpowiednie rezultaty ekonomiczne, jest formą symbiozy ekonomicznej, która przynosi korzyści obu stronom umowy. Oznacza to, że również franczyzodawcy są żywo zainteresowani tym, aby przedsiębiorcy korzystający z ich marki osiągali możliwie jak najlepsze rezultaty finansowe. Stąd też, przedsiębiorcy decydujący się na działalność według zasad franczyzy, mogą liczyć na cały system wsparcia ze strony franczyzodawców, zaczynając od pomocy w zakresie wyboru położenia lokalu, poprzez pomoc w prowadzeniu księgowości aż po możliwości uczestnictwa w różnego rodzaju kursach oraz warsztatach.

Wszystkie wymienione powyżej faktory składają się na całokształt zalet, jakie niesie ze sobą franczyza. Dzięki danej już "na starcie" renomie oraz rozpoznawalności a także świetnie pomyślanych programach wsparcia, przedsiębiorcy działający na zasadach franczyzy są w stanie osiągać znacznie lepsze rezultaty finansowe, niż ma to miejsce w odniesieniu do innych form własnej działalności gospodarczej.

1000 Znaków do wykorzystania