Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

„Segregujemy!” – to tytuł konkursu ekologicznego, którego celem było kształtowanie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta oraz propagowanie idei segregacji odpadów jako świadomego działania proekologicznego. Dziś odbyło się uroczyste wręczenie nagród w siedzibach zwycięskich placówek.

To właśnie dziś, 14 czerwca, Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Paweł Słota, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Stanisław Jarząbek wraz z Kierownikiem Referatu Odpadów Bernardem Żydkiem przekazali symboliczne czeki finansowe dyrektorom zwycięskich placówek oświatowych.

Pierwszą nagrodę w wysokości 1 500 zł otrzymało Miejskie Przedszkole nr 4 ze średnią 26,88 kg zebranej makulatury na jednego przedszkolaka. Druga nagroda, w wysokości 1000 zł, trafiła do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Joanny Beretty Molli. Tam średnia zebranej makulatury na jednego wychowanka wyniosła 20,17 kg. Ostatnie miejsce na podium zdobyło Miejskie Przedszkole nr 17, które zebrało w sumie 1773 kg makulatury i otrzymało nagrodę finansową w wysokości 500 zł. W tym też przedszkolu, podczas wręczenia nagrody, dzieci zaprezentowały przybyłym krótki spektakl o tematyce związanej z wizją naszej planety zaśmiecanej przez najbliższe dziesiątki lat.

Konkurs pn. „Segregujemy!” organizowany był przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich oraz Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Honorowy patronat nad nim sprawowała Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sława Umińska-Duraj.

Szczegółowe wyniki konkursu znaleźć można TUTAJ.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w rywalizacji i przyłączyli się do zbiórki makulatury!