Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

Dziś, 16 maja, obchodzimy Święto Straży Granicznej. Dzień ten stanowi doskonałą okazję do wyrażenia uznania i przekazania słów podziękowań wszystkim funkcjonariuszom tej formacji.

Każdego dnia chronicie Państwo ojczyste granice naszego kraju oraz troszczycie się o bezpieczeństwo wewnętrzne państwa polskiego. W tym szczególnym dniu wszystkim pracownikom Straży Granicznej pragniemy podziękować za sumienność, wytrwałość, skuteczność oraz odwagę, którymi kierujecie się podczas codziennej służby. Pomimo konieczności podejmowania często trudnych decyzji, wzorowo wypełniacie obowiązki wynikające z powierzonej Wam misji.

W imieniu swoim oraz wszystkich mieszkańców Piekar Śląskich chcielibyśmy wyrazić swe uznanie dla działań pełnionych na rzecz ochrony naszego kraju oraz złożyć wszystkim funkcjonariuszom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności. Niech każdy dzień przynosi Wam radość i satysfakcję z wykonywanego zawodu oraz stanowi źródło spełnienia.

 

Tomasz Wesołowski Sława Umińska-Duraj
Przewodniczący Rady Miasta Prezydent Miasta
Piekary Śląskie Piekary Śląskie

Zdjęcie: www.sedaczanin.info.pl