Z okazji Święta Pracownika Komunalnego, składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Pracownikom, którzy na terenie Piekar Śląskich dbają o warunki życia naszej społeczności.

Niech w codziennej pracy towarzyszy Wam satysfakcja z dobrze wykonywanych zadań i życzliwość mieszkańców doceniających Waszą pracę.
Łączymy najlepsze życzenia spełnienia planów, wielu sukcesów, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Tomasz Wesołowski Sława Umińska-Duraj
Przewodniczący Rady Miasta Prezydent Miasta
Piekary Śląskie Piekary Śląskie