Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Piekarach Śląskich zaprasza wszystkich członków piekarskich stowarzyszeń na kurs I pomocy oraz obsługi automatycznego defibrylatora.

Piekarski Oddział Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w 2017 roku przekazał instytucjom miejskim sześć automatycznych defibrylatorów zewnętrznych pomagających uratować życie osób, u których doszło do zatrzymania krążenia.

Zachęcamy wszystkich członków piekarskich organizacji pozarządowych do udziału w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz obsługi automatycznego defibrylatora. Uczestnicy szkolenia zdobędą podstawową wiedzę i umiejętności praktyczne zachowania się w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia. Forma szkolenia, sposób przekazywania wiedzy i umiejętności jest przystępny i zrozumiały dla osób niemających na co dzień styczności z medycyną.

Kurs odbędzie się 21 maja o godzinie 17:00 w Centrum Usług Społecznych przy ul. Żwirki 23, potrwa około 3 godziny. Ilość miejsc jest ograniczona, zatem prosimy o wcześniejsze zapisy w CUS przy ul. Żwirki 23 osobiście lub telefonicznie pod nr.: (32) 393-93-93.