Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

W wielkanocną niedzielę, 21 kwietnia o godz. 10.00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach rozpocznie się największe w Polsce Metropolitalne Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych.

Uroczyste spotkanie organizowane jest przez fundację Wolne Miejsce, miasto Katowice oraz burmistrzów, prezydentów i wolontariuszy trzynastu miast członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W organizację wydarzenia włączyło się także nasze miasto.

Adresatem tego wydarzenia jest każdy, kto z różnych przyczyn czuje się samotnie i chce zasiąść do świątecznego stołu w miłym towarzystwie przy dźwiękach pieśni śpiewanych przez chór wolontariuszy. Wstęp dla wszystkich uczestników jest bezpłatny. We wspólnym śniadaniu z gośćmi wezmą udział osobiście gospodarze miast, samorządowi delegaci, dziennikarze, przedsiębiorcy, wolontariusze i znane osoby życia publicznego wspierające na co dzień działania fundacji Wolne Miejsce.

Choć Śniadanie Wielkanocne organizowane jest w jednym metropolitalnym mieście – Katowicach, zaproszeni są na niego wszyscy mieszkańcy województwa, zaś mieszkańcy 14 miast współorganizujących to wydarzenie, mogą liczyć na bezpłatny linie autobusowe zapewnione przez Zarząd Transportu Metropolitalnego Metropolii GZM. Szczegółowe rozkłady jazdy łączące poniższe miasta z Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach eksponowane będę na słupach ogłoszeniowych i w obiektach użyteczności publicznej na terenie każdego z samorządów w tygodniu poprzedzającym wydarzenie.

Fundacja Wolne Miejsce i jej wolontariusze organizujący Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych, bardziej znani są z organizacji Wigilii dla Samotnych, wydarzenia organizowanego od ponad 6 lat.

Jak mówi założyciel i prezes fundacji Mikołaj Rykowski: – Bazując na doświadczeniach wyniesionych z organizacji wydarzeń w naszym regionie, doszliśmy wspólnie z wolontariuszami oraz prezydentami miast, w których organizowaliśmy satelitarne wobec Katowic wydarzenia, że najlepszym rozwiązaniem integrującym osoby samotne, wolontariuszy i samorządowców, będzie przekształcenie naszej rozproszonej inicjatywy w jedno, wspólne przedsięwzięcie metropolitalne zlokalizowane w jednym mieście. Stąd – jak mówi – powstała propozycja, na którą gospodarze aż 14 miast odpowiedzieli z wielkim entuzjazmem angażując się osobiście, poprzez urzędników i nowe grupy wolontariuszy działających w ich miastach.

Nadal można deklarować i przekazywać produkty do przygotowania śniadania. Lista produktów jest aktualizowana codziennie na stronie www.facebook.com/wolnemiejsce.