Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że zgodnie z informacją uzyskaną od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich, w nocy z 11 na 12 kwietnia nastąpi przerwa w dostawie wody.

Dzisiejszej nocy (od godziny 0.00 do 2.00) dopływu wody pozbawieni zostaną mieszkańcy dzielnicy Szarlej. Powodem planowanej przerwy są prace prowadzone przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów.

Dyspozytor MPWiK
Tel. 32 287-13-08

Za powstałe utrudnienia przepraszamy!