Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

Dziś, 10 kwietnia, w piekarskich szkołach rozpoczęły się egzaminy gimnazjalne. Pomimo trwającego strajku, przebiegły one bez zakłóceń, zgodnie z procedurami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

O godzinie 9.00 uczniowie klas trzecich dotychczasowych gimnazjów przystąpili dziś do humanistycznej części egzaminów. W naszym mieście liczba zdających wyniosła blisko 400 uczniów. Z informacji, jakich udzielił Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich, wynika, że we wszystkich szkołach w naszym mieście egzaminy te przebiegły zgodnie z harmonogramem i procedurami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.